Van Reest tot Linde

Op 14 januari 2019 werd door de bestuurders een samenwerkingsovereenkomst ondertekend waarin werd afgesproken dat Stichting Voortgezet Onderwijs Steenwijkerland – Weststellingwerf (SVOSW), Stad & Esch en CSG Dingstede gingen samenwerken op het gebied van (onderwijs) ondersteunende diensten zoals: ICT, inkoop, financiële-, personele- en leerlingenadministratie. VRtL werd als vereniging in het leven geroepen met als doelstelling om meer kwaliteit en besparingen te realiseren. Dit met in gedachte een verwachte krimp en het steeds zoeken naar mogelijkheden om middelen zo veel mogelijk direct voor het onderwijs in te zetten. Tegelijkertijd kan daarmee de kwetsbaarheid bij afnemende formatie wordt tegengegaan en de uitwisseling van kennis en deskundigheid worden bevorderd waardoor ook verbreding en verdieping van taken ontstaat.

Per 1 januari 2022 maken Stad & Esch en CSG Dingstede deel uit van de samenwerkingsstichting VOMEO.
Een bestuurlijke fusie tussen Stichting Voortgezet Onderwijs Steenwijkerland – Weststellingwerf (SVOSW) en het Stellingwerf College is per 1 januari 2023 gerealiseerd waardoor beide stichtingen samen verder gaan onder de naam Simant.